Fastighetsskötsel

WADENSJÖGRUPPEN är en fullserviceleverantör inom fastighetsskötsel.

Vi erbjuder följande tjänster:

Inre fastighetsskötsel

  • Städing av sophus, trapphus och källargångar
  • Lampronder
  • Tillsyn och skötsel av tvättstugor

Yttre fastighetsskötsel

  • Skötsel av grönytor, rabatter och häckar
  • Lövupptagning och trädbeskärning
  • Reparationer av portar mm
  • Snöröjning och halkbekämpning
  • Skräp- och pappersplockning