WADENSJÖGRUPPEN

WADENSJÖGRUPPEN är ett aktiebolag med säte i Lidhult, Ljungby kommun.

Bolaget bildades i mars 2015 under namnet Wadensjö produktion AB. Under den första tiden utgjordes verksamheten främst av uthyrning av personal inom industriproduktion och markentreprenad.

I slutet av 2015 förvärvade bolaget sina första två fastigheter. I samband med det ändrade företaget namn till WADENSJÖGRUPPEN AB.

Under 2016 började WADENSJÖGRUPPEN sälja fastighetsförvaltningstjänster till fastighetsägare i Lidhult. Strax senare, i september 2016, rekryterades företagets första anställda.

I december 2016 gjordes bolagets tredje fastighetsinvestering. Efter det har det gått fort. Nästa förvärv skedde i mars 2017. Sedan september 2017 och därefter i mars 2018.

I juli 2018 förvärvade WADENSJÖGRUPPEN tre fastigheter i Lidhult av fastighetsbolaget BoGlädjen AB. WADENSJÖGRUPPEN blev därmed den största privata fastighetsägaren i Lidhult.

I augusti 2018 bildade WADENSJÖGRUPPEN dotterbolaget WADENSJÖ BYGG AB. Fastighetsskötsel och byggnationsarbete för kunds räkning bedrivs framgent genom detta bolag.

I februari 2019 förvärvades en villa strax utanför Lidhult, och i april 2019 förvärvades huset där en av Lidhults frisörer huserar.

WADENSJÖGRUPPEN äger per dags datum elva fastigheter.