WADENSJÖGRUPPEN

WADENSJÖGRUPPEN är ett aktiebolag med säte i Lidhult, Ljungby kommun.

Bolaget bildades i mars 2015 under namnet Wadensjö produktion AB. Under den första tiden utgjordes verksamheten främst av uthyrning av personal inom industriproduktion och markentreprenad.

I slutet av 2015 förvärvade bolaget sina första två fastigheter. I samband med det ändrade företaget namn till WADENSJÖGRUPPEN AB.

Under 2016 började WADENSJÖGRUPPEN sälja fastighetsförvaltningstjänster till fastighetsägare i Lidhult. Strax senare, i september 2016, rekryterades företagets första anställda.

I december 2016 gjordes bolagets tredje fastighetsinvestering. Efter det har det gått fort. Nästa förvärv skedde i mars 2017. Sedan september 2017 och därefter i mars 2018.

I juli 2018 förvärvade WADENSJÖGRUPPEN tre fastigheter i Lidhult av fastighetsbolaget BoGlädjen AB. WADENSJÖGRUPPEN blev därmed den största privata fastighetsägaren i Lidhult.

I augusti 2018 bildade WADENSJÖGRUPPEN dotterbolaget WADENSJÖ BYGG AB. Fastighetsskötsel och byggnationsarbete för kunds räkning bedrivs framgent genom detta bolag.

I februari 2019 förvärvades en villa strax utanför Lidhult, och i april 2019 förvärvades huset där en av Lidhults frisörer huserar. I oktober samma år köpte bolaget två fastigheter i Sennan, Halmstad kommun.

Under 2020 bildades ännu ett dotterbolag. Det nya bolaget heter AB Diesel och Damm och bedriver verksamhet inom handel och uthyrning av fordon och maskiner.

WADENSJÖGRUPPEN äger per dags datum tretton fastigheter och koncernen består av ett moderbolag och två dotterbolag.